Մաթեմատիկա

 1. Տրված է հաջորդականության n-րդ անդամի բանաձևը՝ : Գտեք այդ հաջորդականության
 • 8-րդ անդամը 0.225
 • 11-րդ անդամը 0.(09)
 • 2k-րդ անդամը 1/2k
 • 2k+1-րդ անդամը: -1/2k+1
Հաջորդականություններ, երկրորդ պարապմունք
 1. Տրված է բնական կենտ թվերի հաջորդականությունը: Գտեք այդ հաջորդականության
 • 20-րդ անդամը 39
 • 101-րդ անդամը 201
 • n-րդ 2n-1
 1. Տրված է բնական զույգ թվերի հաջորդականությունը: Գտեք այդ հաջորդականության
 • 20-րդ անդամը 40
 • 101-րդ անդամը 202
 • n-րդ 2n
 1. Հաջորդականության n-րդ անդամը որոշվում է n2+3n+5 բանաձևով: Գտեք այդ հաջորդականության
 • առաջին անդամը 9
 • 5-րդ անդամը 45
 • 201-րդ անդամը 41009
 • այն անդամի համարը, որը հավասար է 3309: 56
 1. 14, 26, 38, 50,62
  1. Տրված թվայն հաջորդականությունում օրինաչափություն գտիր և գրիր հաջորդ թիվը:
  1 ,   7,   13,  19,   25, 31
  1. Տրված թվային հաջորդականության համար օրինաչափություն գտիր և գրիր հաջորդ թիվը:
  58, 49, 41, 34, 28, 23
  Տրված  թվերից  հետո  գրիր  ևս  մեկ  թիվ՝  ըստ  օրինաչափության:
  1,   2,   5,  10,  17, 26
  1. Թվերի տրված հաջորդականությունում օրինաչափություն գտիր և գրիր հաջորդ թիվը:

  3, 10, 17, 24, 31
  1. Տրված թվայն հաջորդականությունում օրինաչափություն գտիր և գրիր հաջորդ թիվը:
  4 ,   9,   14,  19,   24,  29
  Տրված թվային հաջորդականության համար օրինաչափություն գտիր և գրիր հաջորդ թիվը:
  60, 56, 52, 48, 44
  Թվերի տրված հաջորդականությունում օրինաչափություն գտիր և գրիր հաջորդ թիվը:

 1. Կատարեք նման անդամների միացում
6a + 7b – 5c – 4b + 2a + c – 5a – 6a +2c =-3а+3b-2c
3y2 – 5y – 8y2 + 12y + 6y2 – 7y = y2
4a5 + 6a3 – a5 -2a3 +3a5 =6a5+4a3
10a2 + 7ab -4a2 +3b2 – 6ab – 6a2 – 4ab -5b2 =–2b2+ab
 1. Բացեք փակագծերը և կատարեք նման անդամների միացում
(3k – 6n) + (-2k + 6n)= 3k-6n-2k+6n=k
(10x3 – 4x2) – (2x2 – 5x3) =10x3-4x3-2x3+5x3=9x3
(13x – 9y +7z) – (10x + 4y – 3z) +x +5y – (2z – 3y) – 8z =13x-9y+7z-10x+4y+3z+x+5y-2z+3y-8z=4x+3y
 1. Կատարեք բազմապատկում
4a3(2a2 – 5a – 3) = 8a5-20a4-12a3
(4b3 – 3b2 + 7b – 10)(2b5) =8b8-6b7-6b5
(a + 3)(a2 – 3a + 9) =a3+27
(a3 – a2 + a -1)(a + 1) = -a3+a2 -1
(x – y)(x3 + x2y + xy2 + y3) =x4+x3y -yx3 -y4
(a – b)(a +b) =a2-b2
(a+b)(a+b) =a2+2ab+b2=(a+b)2
Կատարեք բազմապատկում
 1. (x + 2)(x – 3) =x2-3x +2x-6                        (5x + 1)(2x + 4) =10x2+20x+2x+4(3b + 2)(4 – b) =12b+-3b2+8-2b                       (2y – 5)(4y – 3) =8y2-6y-20y+15(3a + 4)(2a – 3) =6a2-9a+8a-12                       (7z – 3)(5z – 2) =35z2-14z-15z+6
  1. Աստիճան բարձրացրեք
  (a3)=a6           (x2)4 =x8         (-y4)3 =-y12     (-y3)4 =y12   (-x5)4 =x20     (-x4)5 = -x20
  1. Կատարեք բաժանում
  5b : b =5             6a : (-6) = -a     -3x : (-x) =3      20z : (5z) =4           6mn : (3n) =2m        6mn : 3n = 2mn*n=2mn2
  Կատարեք նման անդամների միացում
5a + 2a = 7a             6b – 4b = 2b     2x + 7x – 5x = 4x     3y – y – 4y + 8y =6y
4a – 5b – 2a – 3b = 2a-8b      7x2 – 6x – 5x2 + 3x =2x2-3x                5ab – 4a + 6b + 8a – 2b + 3ab=8ab+4a+4b
 1. Բացեք փակագծերը և կատարեք նման անդամների միացում
5a – (2a + 3b) = 5a-2a-3b=3a-3b      7x – (4x -2y) = 7x-4x+2y=3x+2y       9m + (6n – 7m) = 9m+6n-7m=2m+6n
(3a2 – 5a) – (a2 – 4a) = 3a2-5a-a2+4a=2a2-a            5b + ( -3b – 2c) + (b + 4c) = 5b-3b-2c+b+4c=3b+2c
 1. Կատարեք բազմապատկում
(x + 3)5 = 5x+15          6(3y – 4) = 18y-24        (2m + 3n )7 =14m+21n       c(2a + 5b) =  2ac+5bc       -4a(3b – 2a) = -12ab+8a2
(-5x + 3y)2x =-10x2+6xy                         (3a – 4b + 5c)(-2) =-6a+8b-10c         x3(x2 + x – 2) =x5+x4-2x3

2(z+t)2
(3(x+y))
2(ab)2
(2(cd))3
3((p+q)3)
2) a-b=c
x+4=y
t-3=z
47) Երկու հաջորդական բնական թվերի գումարը 23 է: Գտեք այդ թվերի արտադրյալը: x+x+1=23 2x=22 x=11 11×12=133
48) Երեք հաջորդական բնական թվերի գումարը 30 է: Գտեք այդ թվերի քառակուսիների գու­մարը: x+x+1+x+2=30 3x=27 x =9  81+100+121=302
49) Չորս հաջորդական բնական թվերի գումարը 74 է: Գտեք այդ թվերից ամենամեծի և ամե­նափոքրի տարբերության եռապատիկը: x+x+1+x+2+x+3=74 4x=68 x=17 20-17=3  9
50) Երեք հաջորդական բնական զույգ թվերի գումարը 48 է: Գտեք այդ թվերից ամենամեծի և ամենափոքրի քառակուսիների տարբերությունը: x+x+2+x+4=48 3x=42 182-142=324-196=128
51) երեք հաջորդական բնական կենտ թվերի գումարը 39 է: Գտեք այդ թվերից ամենափոքրի կրկնապատիկի և ամենամեծի եռապատիկի գումարը:x+x+2+x+4=39 3x=33 x=11 22+45=67

Բնական թվերը այն թվերն այն թվերն են վրոնցով մենք հաշվում ենք
20=1
41=4
2*2=4
2*3=6
2*4=8
2*5=10
2*6=12
2*7=14
2*8=16
2*9=18
 • a + b,
 • a-b
 • cd
 • c/d
 • 2x + 3y
 • 2ab
 • (a+b)(a-b)
 • (x+y)2
 • x+ y2
 • (p-q)3
 • P3-q3
 • 2(a+b)
 • 3(c-d)
 • (x+y)/2
 • a+b+c
 • –(a+b)
 • –a-b
 • abc
 • (a+b)c
 • c3d3
 • 2(z+t)2
 • (3(x+y))2
 • 2(ab)2
 • (2(cd))3
 • 3((p+q)3)
 • (a+b)/(a-b)
 • a+b+c/3

մեկ անհայտով գծային (առաջին աստիճանի) հավասարումներ
x+7=15 x=15-7 x=8
40-x=36 x=4
3x=21 x=7
3x+11=44 x=3
5x+25=30 x=-1
x+14=29 x=15
x-13=28 x=41 x-1=40
4x=2x+18 x=9
7x=4x+18

2530>1440
Entadrenc 7sm x 12 y
7x+12y=100
X ev y bnakan tver en
7x=100-12y
x= = =14-2y =14-12+2=4

ուղղանկյան կօղմերից մեկը a է մյուսը b S-? ab P-? 2(a+b)

\
P=60
2(a+b)=60
2a+2b=60
2a=60-2b
a=30-b1
x30-xx*30-x
142929
14.115.9224.19
14.215.8224.36
14.315.7224.51
14.415.6224.64
14.515.5224.75
14.615.4224.84
14.715.3224.91
14.815.2224.96
14.915.1224.99
1515225
15.114.9224.99
15.214.8224.96
15.314.7224.91
15.414.6224.84
15.514.5224.75
15.614.4224.64
15.714.3224.51
15.814.2224.36
15.914.1224.19
1614224
16.113.9223.79
16.213.8223.56
16.313.7223.31
16.413.6223.04
16.513.5222.75
16.613.4222.44
16.713.3222.11
16.813.2221.76

abS
12929
22856
32781
426104
525125
624144
723161
822176
921189
1020200
1119209
1218216
1317221
1416224
1515225
x30-x60

abc+cba=1252
a+b+c=14 a+c=14-b
a2+b2+c2=84
100a+10b+c+100c+10b+a=101a+20b+101c
101(a+c)+20b=1252
101(14-b)+20b=1252
1414-101b+20b=1252
-101b+20b=1252-1414
-81b=-162
81b=162
b=2
a+c=12
a2+c2=80
a=12-c
c2=80-(12-c)2
80-144-c2
c2=64
c=8
a=4
2)c=4
a=8

4/5 4+3=7 5+3=8 7/8
4/5<7/8  խաչ բազմ․ 32<35

x/y y>x
x+k/y+k
x/y<x+k/y+k
x(y+k)<y(x+k)

3/7 1/2 6/7

a/b ax/bx

Եռանկյան տրված գագաթի «արտաքին անկյուն» կոչվում է եռանկյան այդ գագաթի անկյանը կից անկյունը։ Եռանկյան տրված գագաթի անկյունը նույն գագաթի ներքին անկյան հետ չշփոթելու համար, այն անվանում են «ներքին անկյուն»։ Եռանկյան արտաքին անկյունը հավասար է նրան ոչ կից երկու ներքին անկյունների գումարին։

X+4x=180
5x=180
X=36
4x=144
Գումարման
Տեղափոխական օրենք a+b=b+a
Զուգորդական օրենք a+b+c=a+(b+c)
Բազմապատկման
Տեղափոխական օրենք a*b=b*a
Զուգորդական օրենք abc=a(bc)
Տեղափոխական օրենքը կոտորակների համար a/b*c/d=ab/cd
a/b*c/d=ac/bd=ca/db ac=ca bd=db
a/b*c/d*e/f=a/b(c/d*e/f)

Комментариев нет:

Отправить комментарий